Ergotherapie

Klachten

Iedereen heeft te maken met dagelijkse activiteiten zoals koken, werken, aankleden, boodschappen doen. Wanneer het doen van deze activiteiten moeizamer gaan of zelfs niet meer zelfstandig uitgevoerd kunnen worden, wordt pas duidelijk hoe belangrijk zelfstandigheid is. Aan de hand van een intake worden de problemen in het dagelijks handelen geïnventariseerd. Deze problemen worden met behulp van objectieve en betrouwbare observatie- en meetinstrumenten onderzocht. In samenspraak met de therapeut wordt Ergotherapie ingezet om deze handelingen beter te kunnen uitvoeren.

De behandeling

Binnen de behandelfase wordt er begonnen met het oefenen van dagelijkse handelingen. De term ergotherapie is afkomstig van het Griekse ‘ergos’ wat handeling, werk of daad betekent. De ene keer kunnen handelingen op een alternatieve wijze zelfstandig uitgevoerd worden, de andere keer kan een hulpmiddel nodig zijn. Deze hulpmiddelen kunnen kleine benodigdheden zijn zoals een multi-opener of buigbaar bestek. Maar ook grote hulpmiddelen zoals een trippelstoel, rolstoel, scootmobiel of een aanpassing inde woning kunnen nodig zijn. Hierbij kan het van waarde zijn dat de ergotherapeut op huisbezoek komt, zo kan er beter ingespeeld worden op de thuissituatie en daarin advies gegeven worden.  

Indien gewenst kan de therapeut begeleiding bieden bij het aanvragen van een voorziening. Samen met de therapeut wordt gekeken welke oplossingen en/of voorzieningen voldoen en of er een vergoeding mogelijk is.

De ergotherapeut is er op gericht dat men zo zelfstandig mogelijk kan functioneren bij  zinvolle dagelijkse activiteiten in eigen woon-, werk-, en leefomgeving.

Neem contact met ons op

 Klik hier voor informatie over uw privacy.


Call Now Button