Vergoedingen & kosten

Tarieven

Als u aanvullend verzekerd bent worden uw behandelingen vanuit uw budget vergoed. Dit geldt voor Fysiotherapie en Oefentherapie. Diëtetiek en Ergotherapie worden vanuit de basisverzekering vergoed. Osteopathie kan (deels) vergoed worden door uw verzekering, vraagt u dit na bij uw verzekeraar.

Andere onderstaande behandelingen die wij aanbieden kunnen onderdeel zijn van uw programma of kunnen voor eigen rekening zijn, wij vermelden dit voor uw behandeling.

Indien u niet verzekerd bent of de behandeling valt buiten uw pakket dan gelden de volgende kosten:

 

Tarieven per 01-01-2017, per ½ uur

 

Fysiotherapie

€ 34,00  Fysiotherapie zitting

€ 49,00  Fysiotherapie zitting (inclusief aan huis toeslag)

€ 38,00  Groepsbehandeling fysiotherapie 2 personen per uur

€ 27,50  Groepsbehandeling fysiotherapie 3 personen per uur

€ 22,50  Groepsbehandeling fysiotherapie 4 personen per uur

€ 20,00  Groepsbehandeling fysiotherapie 5 t/m 10 personen per uur

€ 67,00  Screening, Intake en onderzoek zonder verwijzing

€ 50,00  Intake en onderzoek met verwijzing

€ 65,00  Intake en onderzoek met verwijzing (inclusief aan huis toeslag)

€ 35,00  Eenvoudige korte rapportage

€ 75,00  Complexe rapportage (per uur)

 

Manuele Therapie

€ 46,00  Manuele therapie zitting

€ 61,00  Manuele therapie zitting inclusief aan huis toeslag

 

Kinderfysiotherapie

€ 46,00  Kinderfysiotherapie zitting

€ 61,00  Kinderfysiotherapie zitting inclusief aan huis toeslag

€ 46,00  Kinderfysiotherapeutisch verslag

€ 46,00  Oudergesprek

 

Oefentherapie Mensendieck/Cesar

€ 34,00  Mensendieck zitting

€ 49,00  Mensendieck zitting (inclusief aan huis toeslag)

 

Ergotherapie / Dietetiek

€ 34,00  Enkelvoudige ergotherapie

€ 26,00  Toeslag bij aan huis behandeling

€ 15,00  Screening ergotherapie /dietetiek

€ 26,00  Instructie / begeleiding mantelzorger (ergotherapie)

 

Medisch Fitness

€ 56,00  Intake (eenmalig)

€ 19,00  Vrij trainen onbeperkt (per maand)

 

Osteopathie

€ 85,00    uur

€ 45,00    ½ uur

€ 65,00    ¾ uur

 

Floating

Floatsessie (uur)                                            36,00

Floatsessie half uur                                       18,00

Korting bij klachten. Informeer bij ons! Ook korting bij 5 of 10 x

 

Andullatie

Andullatiesessie                                            8,50

10 X                                                                 80,00

Algemeen:

€ 25,00  Niet nagekomen afspraak (gereserveerd tijd)

Klik hier voor informatie over uw privacy.